Ny bok: försvenskningen av tornedalen


TORNEDALINGEN, LANTALAINEN OCH KVÄNEN lämnade alla under 1900-talet sin finska etnicitet och blev svenskar. Hur gick det till? Gjorde de det frivilligt eller blev de tvingade till det? Och vilka blev konsekvenserna för de enskilda individerna och för bygden som helhet? 
Den här boken som bygger på ett stort intervjumaterial, beskriver och analyserar denna försvenskningsprocess i alla dess olika faser och komponenter Det frågekomplex som boken försöker besvara kan formuleras: 
Vilken betydelse för händelseutvecklingen, bygden och dess inbyggare hade 
·       det rådande politiska klimatet med utpräglad rysskräck, 
·       människornas livsvillkor vid övergången från självhushållningsekonomi 
        till marknadsekonomi, 
·       laestadianismens starka stallning, 
·       den utbredda folktron, 
·       övergången från finska till svenska som skolans undervisningsspråk? 
Författaren driver tesen att det var riksdagens och kungamaktens protektionistiska politik vid sekelskiftet 1900 som lade grunden för den tvångsassimilering Tornedalens befolkning utsattes för med undervisningsväsendet som statens främsta verktyg. Författaren menar att processen ledde till att landsändan dränerades på folk, att den ekonomiska utvecklingen uteblev och att människorna förlorade tilltron till sina egna förmågor och resurser, sin egen skaparkraft och kreativitet. Författaren menar också̊ att bygden och tornedalingen fortfarande lider av sviterna efter den strukturella diskriminering som försvenskningsprocessen kan sägas vara. 

Boken kostar 150 kr och kan bestälklas från förlaget eller köpas i varje välsorterad bokhandel.

 

Tornedalsk identitet


Tornedalsk identitet är en bok som tar sin utgångspunkt i en klassisk sociologisk frågeställning. Hur påverkar institutionella faktorer såsom politik, marknad, religion, skola och rättsväsende individers känslor, tankefigurer och valmöjligheter att se på sina liv i då-, nu- och framtid? Det är en viktig fråga i det att varje förändring av ett samhällstillstånd alltid är ett resultat av att ett fåtal individer börjar omvärdera ett givet samhällstillstånd till att bli någonting annat. Om denna omvärdering får ett kollektivt genomslag så kommer en samhällsförändring att ske. Men innan det sker brottas om- värderingen mot det föregivna samhällstillståndet som delas av flertalet och där osäkerheten i vad omvärderingen kan leda till gör att individer väljer i de allra flesta fall det invanda framför det föränderliga. Detta är en typisk konflikt inom var och en av oss mellan det kända och det okända, mellan det trygga och det frihetliga, mellan det reella och det möjliga.

Boken kostar 130 kr och kan beställas från förlaget, eller köpas i varje välsorterad bokhandel.

Ira lyssnar

Provtryck Ira lyssnar. Provtryck Ira lyssnar.Den tredje utgåvan i bokförlaget Tornedalicas miniserie Gruvlänet Norrbotten, ”Ira lyssnar” av Eva-Stina sandling, lämnade tyckeriet vecka 41. Den första boken i serien var Curt Perssons ”På disponentens tid” som gavs ut i december 2013, och den andra delen "Malmens land" av Staffan Hansson.

Ira lyssnar handlar om Ira som bor i Norrbotten nära den stora älven som skickar elström i mörka streck på himlen. Älven som en gång sjöng och brusade som den ville, hade farmor berättat. Farmor som nyligen dog. Hon visste det mesta om skogen, djuren, bergen och växterna. Hon lärde Ira att lyssna och se. Alltid fråga naturen om lov. Innan. Nu är mamma och pappa oroliga. De pratar om framtiden och om hur underligt vädret har blivit. Och gruvan. Ska allting förstöras. Ira förstår vad hon måste göra.

Boken är översatt till nord- och lulesamiska.


Boken kostar 175 SEK.

Kan beställas från förlaget, eller köpas i varje välsorterad bokhandel.