Om TORNEDALICA

Tornedalica är ett förlag med uppdrag att publicera forskning och annan litteratur med dokumentärt värde från Nordkalotten och Tornedalen.

Förlaget startade sin verksamhet 1962 och hittills har 65 boktitlar getts ut. 


Styrelse:

Kerstin Salomonsson, Ordförande
Tidigare gymnasielärare i engelska och franska i Umeå. Numera bosatt i Övre Soppero i Kiruna kommun. Stort engagemang i frågor som rör den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Lars Alm, sekr.
 Författare och fil.kand i matematik och numerisk analys. Boende i Lainio och i Igelboda/Saltsjöbaden

Olle Mattsson, vice ordförande.
Umebo som bott i Norrbotten i över 20 år.
Gick konstskola i Umeå och pluggade sedan på universitet i samma stad och har sen dess bott och jobbat i stora delar av Norrland. Bland annat arbetet åt länsmuseet i Umeå med byggnadsinventeringar i flera Västerbotten av kommuner, sedan två år som platschef på Nordiska museets bildvårdcentral i Strömsund och sedan tio år som etnolog/arkivchef i länsmuseet i Östersund. Flyttade till Jokkmokk för jobb som arkivarie och utbyggandansvarig på Ájtte. Jobbade därefter som arkivchef/avdelningschef på Norrbottens minne/Norrbottens museum i Luleå. Arbetar sedan 2013  som stiftsarkivarie på Luleå stift.
Intresserad av av historia och konst, gillar att vara i stugan och försöker träna så gott det går. Bor med min fru i ett radhus på Porsön i Luleå.

Gunnel Karbin, ledamot.
Meänkielitalande tornedaling bosatt i Luleå.
Varit yrkesverksam inom musikområdet som
skolledare, producent och länsmusikchef i Norrbotten."

Lennart Rohdin, ledamot

Mångsysslande pensionär. Tidigare tjänsteman i stat och kommun liksom tidigare riksdagsledamot och statssekreterare i regeringskansliet. Jobbat i en rad olika funktioner med den nationella minoritetspolitiken, senast som regeringens särskilde utredare av en stärkt minoritetspolitik. Ordförande i Sällskapet Gunnar Kieris Vänner. Står med bokbord för detta vid Matarengi marknad varje sommar det inte är pandemi.