Om TORNEDALICA

Tornedalica är ett förlag inom Föreningen Norden Norrbotten med uppdrag att publicera forskning och annan litteratur med dokumentärt värde från Nordkalotten och Tornedalen.

Förlaget startade sin verksamhet 1962 och hittills har 63 boktitlar getts ut. 


Styrelse:

                                   Ordförande. Vakant
 

Curt Persson, vice ordförande.
Tidigare kulturintendent, kultursekreterare i Kiruna, läsmuseichef i Norrbottens län. Forskare vid Luleå tekniska universitet, folkbildare och författare. Vistas helst i fjällen eller roendes på en fri Norrbottensälv.

Majlis Granström, ledamot.
F d chef vid Piteå museum, länsmuseichef och kulturchef i Nll. Fritidsintressen litteratur, musik och natur samt idéella insatser i styrelserna för                                            Röda Korset och Silvermuseet. 

Barbro Alatalo, ledamot.    
Kulturtant som läser, målar och nöter bänkarna i konsert- och biosalongerna. Tidigare informatör på landstinget, marknadschef på Norrbottens-teatern och långt fackligt engagemang inom SIF. 

                                    Eva Hedkvist Pedersen, ledamot.    
 

Lisa Wede; ledamot.
Tornedaling som blev frankofil och levde i Paris på 70-talet. Journalistutbildad i Göteborg. Sveriges Radio medarbetare på 80-90-20-talet. Intressen: Språk, litteratur, kultur,                                                                 körsång o fjällvandring står högst på listan.  

                                       Jan Unga, ledamot.    
 

Marit Lamberg, adjungerad ledamot, 
sekreterare och kassör

Arbetar på Föreningen Norden Norrbottens distriktskontor i Luleå.