Om TORNEDALICA

Tornedalica är ett förlag med uppdrag att publicera forskning och annan litteratur med dokumentärt värde från Nordkalotten och Tornedalen.

Förlaget startade sin verksamhet 1962 och hittills har 64 boktitlar getts ut. 


Styrelse:

Elisabeth Lax, Ordförande.
Född och uppvuxen i Haparanda. Yrkesbakgrund från opera- och musikdramatikvärlden främst i Göteborg som sångerska och i chefsfunktioner, kulturchef bland annat för Norrbottens län och teaterchef på Norrbottensteatern. Stort läsintresse.

Anne-Christine Liinanki, sekr.
 Författare och grundare till företaget ORDLINA, bosatt i centrum av Luleå.
Universitetsexamen i retorik och Kreativt skrivande. Invald medlem i Författarförbundet. Adjungerad adjunkt i ämnet Kreativt skrivande vid Luleå tekniska universitet. Har gett ut tre böcker.

Jan Unga, kassör . 
Samiska/Tornedalska rötter från Parkalompolo. Fritidsstrateg, dvs. pensionär med 20 års arbete inom rymdverksamheter och 19 år inom kommuner(Kiruna och Luleå) samt statliga tjänster(Tillväxtverket o Sametinget). 

Olle Mattsson, vice ordförande.    
 

Björn Diamant, ledamot.
Uppvuxen i Haparanda. Bor i Luleå. Pensionerad distriktsläkare med stort intresse för litteratur och historia.     

Lisa Wede; ledamot.
Tornedaling som blev frankofil och levde i Paris på 70-talet. Journalistutbildad i Göteborg. Sveriges Radio medarbetare på 80-90-20-talet. Intressen: Språk, litteratur, kultur, körsån och fjällvandring  står högst på listan.  

                                                             

Lena Lundberg Vesterlund, ledamot.
Bor i Luleå. Jobbar som Avdelningschef för avdelningen Kultur och Mötesplatser vid Kultur och fritidsförvaltningen på Luleå kommun.