På disponentens tid - Hjalmar Lundbohms syn på samer och tornedalingar

Boken  På disponentens tid har som målsättning att försöka ge ett annat perspektiv av historiebeskrivningen under den tid som gruvverksamheten tog fart i Malmfälten. Boken vill försöka beskriva under vilka förhållanden och i vilken utsträckning samer och tornedalingar var verksamma i gruvverksamheten under perioden 1898-1921.

Författaren Curt Persson, folkbildare och föreläsare, född  1959 i Kiruna. Tidigare verksam som föreståndare vid Hjalmar Lundbohmsgården i kiruna, kultursekreterare och kulturintendent vid Kiruna kommun. Sedan 2003 länsmuseichef i Norrbottens län. 2010 doktorand i historia vid Luleå Tekniska Universitet.Boken är den första i en serie från Tornedalica förlag med Norrbottens gruvverksamhet som tema.