Tornedalsk identitet


Tornedalsk identitet är en bok som tar sin utgångspunkt i en klassisk sociologisk frågeställning. Hur påverkar institutionella faktorer såsom politik, marknad, religion, skola och rättsväsende individers känslor, tankefigurer och valmöjligheter att se på sina liv i då-, nu- och framtid? Det är en viktig fråga i det att varje förändring av ett samhällstillstånd alltid är ett resultat av att ett fåtal individer börjar omvärdera ett givet samhällstillstånd till att bli någonting annat. Om denna omvärdering får ett kollektivt genomslag så kommer en samhällsförändring att ske. Men innan det sker brottas om- värderingen mot det föregivna samhällstillståndet som delas av flertalet och där osäkerheten i vad omvärderingen kan leda till gör att individer väljer i de allra flesta fall det invanda framför det föränderliga. Detta är en typisk konflikt inom var och en av oss mellan det kända och det okända, mellan det trygga och det frihetliga, mellan det reella och det möjliga.

Boken kostar 130 kr och kan beställas från förlaget, eller köpas i varje välsorterad bokhandel.

Ira lyssnar

Provtryck Ira lyssnar. Provtryck Ira lyssnar.Den tredje utgåvan i bokförlaget Tornedalicas miniserie Gruvlänet Norrbotten, ”Ira lyssnar” av Eva-Stina sandling, lämnade tyckeriet vecka 41. Den första boken i serien var Curt Perssons ”På disponentens tid” som gavs ut i december 2013, och den andra delen "Malmens land" av Staffan Hansson.

Ira lyssnar handlar om Ira som bor i Norrbotten nära den stora älven som skickar elström i mörka streck på himlen. Älven som en gång sjöng och brusade som den ville, hade farmor berättat. Farmor som nyligen dog. Hon visste det mesta om skogen, djuren, bergen och växterna. Hon lärde Ira att lyssna och se. Alltid fråga naturen om lov. Innan. Nu är mamma och pappa oroliga. De pratar om framtiden och om hur underligt vädret har blivit. Och gruvan. Ska allting förstöras. Ira förstår vad hon måste göra.

Boken är översatt till nord- och lulesamiska.


Boken kostar 175 SEK.

Kan beställas från förlaget, eller köpas i varje välsorterad bokhandel.