Tornedalica bildar ideell förening

Extra årsmöte och konstituerande möte 2020-08-20
Under året, 2020, har styrelsen beslutat om att föreningen Tornedalica ska vara en egen ideell förening med stadgar och eget organisationsnummer. Detta innebär att föreningen har tagit fram och beslutat om bildandet av ideell förening med nya stadgar som reglerar föreningens verksamhet. Tornedalica och Föreningen Norden har ett samarbetsavtal.