Ny bok från Tornedalica


MALMENS LAND – gruvnäringen i Norrbottens län under 400 år

Genom historien i det som idag är Norrbottens län löper en röd tråd av  malmfyndigheter och gruvnäring. Ibland med långvariga och lönsamma satsningar men ännu oftare med korta och på olika sätt negativa resultat, både för ekonomi och för länets natur och befolkning. Malmen och metallerna är utan tvekan den bas, som länet vilar på och Tornedalica vill med MALMENS LAND ge en bild av gruvnäringen i länet över tid, hur dess delar sett ut, utvecklats eller avvecklats. Varje skede har av författaren, länets störste kännare av Norrbottens industrihistoria, professor emeritus Staffan Hansson satts in i ett större sammanhang, både nationellt och internationellt och det ligger en gedigen forskning i olika arkiv bakom bokens innehåll. Vi vill ge en bakgrund och en samlad kunskap om denna del av vår historia, som är mycket aktuell i en tid, när prospekteringsprojekten är fler än någonsin och många nya satsningar växer upp kring malmfyndigheterna.

Många frågor dyker upp när man läser MALMENS LAND och alla frågeställningar har inte kunnat beredas utrymme i denna utgåva. Arkiven berättar sällan om effekterna för människorna i gruvnäringens spår och det gäller i allra högsta grad för samerna och rennäringen. Där behövs en egen samlad bild och det hoppas Tornedalica få tillfälle att återkomma till.

Det som slår en som läsare är, att mycket inom gruvnäringen är sig likt oavsett den tid det gäller. Vi hoppas att MALMENS LAND kan vara till nytta både för förståelsen av dagens gruvnäring och inför nya satsningar.

Pris 320 kronor. (frakt tillkommer).

Bokrea 200 kronor


Majlis Granström

Tornedalica